Основний перелік вирішуваних питань та документів, які необхідно надати у разі проведення земельно-технічної судової експертизи.

 

 Орієнтовний перелік вирішуваних питань під час проведення земельно-технічної експертизи:

 

 • Чи відповідає технічна документація на земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то у чому полягають невідповідності?
 • Чи змінено чи затверджено цільове призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?
 • Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка площа перебуває у користуванні співвласника (співвласників) земельної ділянки?
 • Чи відповідає фактичний порядок користування земельною ділянкою правовстановлюючим документам на цю земельну ділянку та вимогам нормативно-правових актів з питань землеустрою та землекористування?
 • Чи має місце порушення землекористування, зокрема порушення кордонів та накладання земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів?
 • Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об'єктів щодо меж земельних ділянок правовстановлюючим документам та технічній документації із землеустрою та землекористування на ці земельні ділянки? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів поділити земельну ділянку (установити порядок її користування) відповідно до частки співвласників (зазначити частки)?
 • Які варіанти поділу земельної ділянки (порядок її користування) можливі відповідно до частки співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно-правових актів?
 • Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на земельну ділянку?
 • Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на ділянці? Надати варіанти встановлення земельного сервітуту?

     

Документи, які необхідно надати при проведенні земельно-технічної судової експертизи:

     Зазначені питання земельно-технічної експертизи можуть бути вирішені за умови наявності відповідної правовстановлюючої та технічної документації, результатів виконання топографо-геодезичних робіт, що проводяться спеціалістами-землеупорядниками з використанням відповідного обладнання та бази даних.

 •         Для вирішення питань земельно-технічної експертизи експерту необхідно надати правовстановлюючу та технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку. У разі неможливості експертом самостійно виконати топографо-геодезичні роботи та результати таких робіт мають бути надані на дослідження органом (особою), який (яка) призначив(а) експертизу (залучив(а) експерта).
 •        Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розділу (порядку користування) земельними ділянками та надання варіантів такого розподілу (порядку користування) експерту, крім зазначених документів, необхідно надати документи, що встановлюють право на об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди тощо), розташовані на земельній ділянці, дані щодо користування співвласниками об'єктами нерухомого майна або їх частинами, дані щодо часток співвласників, матеріали технічної інвентаризації.
 •        У разі, якщо орган (особа), який (яка) призначив(а) експертизу (залучив(а) експерта), вважає за необхідне врахувати під час підготовки варіантів розподілу пропозиції учасників судового процесу, такі пропозиції мають бути викладені у документі про призначення експертизи (залучення) експерта).