Основний перелік вирішуваних питань та документів, які необхідно надати у разі проведення оціночно-будівельної судової експертизи.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань під час проведення оцінно-будівельної експертизи:

  • Яка вартість (вказати вид вартості: дійсна, ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири) та іншого нерухомого майна?
  • Чи відповідає оцінка нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методів, оціночних процедур?

       У документі про призначення експертизи (залучення експерта), щодо визначення вартості нерухомого майна та майнових прав на нього, необхідно коротко викласти суть справи, вимоги позивача та заперечення відповідача. Разом із документом про призначення експертизи (залучення експерта) на дослідження необхідно надати документацію, з якою експерт мав би можливість отримати вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Документи, які необхідно надати для проведення оцінно-будівельної експертизи.      

  •      Для вирішення питання про вартість будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири), а також іншого нерухомого майна експерту необхідно надати правовстановлюючу документацію та матеріали технічної інвентаризації на ці об'єкти, а також правовстановлюючу та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт оцінки , станом на дату оцінки У разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати матеріали з вихідними даними щодо показників функціонального використання, об'ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об'єкта на дату оцінки.

Контакти

Форма зворотного зв'язку