Співпраця у сфері проведення судових експертиз.

    Відкритий для  співпраці з усіма зацікавленими експертними установами, фізичними та юридичними особами України на взаємовигідних умовах. 

      Зв'язатися зі мною Ви зможете заповнивши форму зворотного зв'язку або зателефонувавши 

: +38(067)520-58-73 (Київстар ) та +38(099)072-44-15 (МТС) з 8.00 до 19.00, e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Форма зворотного зв'язку

 

Основний перелік вирішуваних питань та документів, які необхідно надати у разі проведення оціночно-будівельної судової експертизи.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань під час проведення оцінно-будівельної експертизи:

 • Яка вартість (вказати вид вартості: дійсна, ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири) та іншого нерухомого майна?
 • Чи відповідає оцінка нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методів, оціночних процедур?

       У документі про призначення експертизи (залучення експерта), щодо визначення вартості нерухомого майна та майнових прав на нього, необхідно коротко викласти суть справи, вимоги позивача та заперечення відповідача. Разом із документом про призначення експертизи (залучення експерта) на дослідження необхідно надати документацію, з якою експерт мав би можливість отримати вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Документи, які необхідно надати для проведення оцінно-будівельної експертизи.      

 •      Для вирішення питання про вартість будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири), а також іншого нерухомого майна експерту необхідно надати правовстановлюючу документацію та матеріали технічної інвентаризації на ці об'єкти, а також правовстановлюючу та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт оцінки , станом на дату оцінки У разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати матеріали з вихідними даними щодо показників функціонального використання, об'ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об'єкта на дату оцінки.

Контакти

Форма зворотного зв'язку

  Основний перелік вирішуваних питань та документів, які необхідно надати у разі проведення земельно-технічної судової експертизи.

 

 Орієнтовний перелік вирішуваних питань під час проведення земельно-технічної експертизи:

 

 • Чи відповідає технічна документація на земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то у чому полягають невідповідності?
 • Чи змінено чи затверджено цільове призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?
 • Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка площа перебуває у користуванні співвласника (співвласників) земельної ділянки?
 • Чи відповідає фактичний порядок користування земельною ділянкою правовстановлюючим документам на цю земельну ділянку та вимогам нормативно-правових актів з питань землеустрою та землекористування?
 • Чи має місце порушення землекористування, зокрема порушення кордонів та накладання земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів?
 • Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об'єктів щодо меж земельних ділянок правовстановлюючим документам та технічній документації із землеустрою та землекористування на ці земельні ділянки? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів поділити земельну ділянку (установити порядок її користування) відповідно до частки співвласників (зазначити частки)?
 • Які варіанти поділу земельної ділянки (порядок її користування) можливі відповідно до частки співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно-правових актів?
 • Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на земельну ділянку?
 • Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на ділянці? Надати варіанти встановлення земельного сервітуту?

     

Документи, які необхідно надати при проведенні земельно-технічної судової експертизи:

     Зазначені питання земельно-технічної експертизи можуть бути вирішені за умови наявності відповідної правовстановлюючої та технічної документації, результатів виконання топографо-геодезичних робіт, що проводяться спеціалістами-землеупорядниками з використанням відповідного обладнання та бази даних.

 •         Для вирішення питань земельно-технічної експертизи експерту необхідно надати правовстановлюючу та технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку. У разі неможливості експертом самостійно виконати топографо-геодезичні роботи та результати таких робіт мають бути надані на дослідження органом (особою), який (яка) призначив(а) експертизу (залучив(а) експерта).
 •        Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розділу (порядку користування) земельними ділянками та надання варіантів такого розподілу (порядку користування) експерту, крім зазначених документів, необхідно надати документи, що встановлюють право на об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди тощо), розташовані на земельній ділянці, дані щодо користування співвласниками об'єктами нерухомого майна або їх частинами, дані щодо часток співвласників, матеріали технічної інвентаризації.
 •        У разі, якщо орган (особа), який (яка) призначив(а) експертизу (залучив(а) експерта), вважає за необхідне врахувати під час підготовки варіантів розподілу пропозиції учасників судового процесу, такі пропозиції мають бути викладені у документі про призначення експертизи (залучення) експерта).

 Основний перелік вирішуваних питань та документів, які необхідно надати у разі проведення судової будівельно-технічної експертизи.


Орієнтовний перелік вирішуваних питань при провидінні будівельно-технічної експертизи:

 • Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНіП тощо)? Якщо не відповідає, то у чому полягають невідповідності?

 • Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то у чому полягають невідповідності?

 • Чи відповідають об'єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічної документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо)? Якщо не відповідають, то у чому полягають невідповідності?

 • Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об'єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічної документації та вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНіП, стандартів, технічних умов тощо) .)? Якщо не відповідають, то у чому полягають невідповідності?

 • Чи відповідає перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?

 • Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів?

 • Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів обсягів та вартості, проектно-кошторисної чи звітної документації?

 • Чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) щодо будівництва (ремонту, реконструкції) вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то у чому полягають невідповідності?

 • До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) відносяться фактично виконані будівельні роботи на об'єкті?

 • Чи належить об'єкт (результат виконання робіт) до нерухомого майна?

 • Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об'єкта?

 • Яка група капітальності (категорія складності, рівень вогнестійкості) об'єкта?

 • Який технічний стан (ступінь фізичного зносу) об'єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?

 • Чи є об'єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?

 • Які пошкодження об'єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли в результаті залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на територіях, що підробляються і т.д.?

 • Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об'єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?

 • Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір заподіяної матеріальної шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання грунту на територіях, що підробляються і т.д.?

 • Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?

 • Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку) об'єкт нерухомого майна відповідно до частки співвласників (зазначити частки)?

 • Які варіанти розподілу (виділення частки) об'єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до частки співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно-правових актів?

 • Чи належить будівля за архітектурним рішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Це питання може вирішуватися шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців.)

     У документі про призначення будівельно-технічної експертизи (залучення експерта) необхідно коротко викласти суть справи, вимоги позивача та заперечення відповідача. Разом із документом про призначення експертизи (залучення експерта) на дослідження необхідно надати документацію, з якою експерт мав би можливість отримати вихідні дані для вирішення поставлених питань.

   Документи, які необхідно надати для проведення будівельно-технічної та оцінно-будівельної експертизи:

 •   Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНіП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та обсягів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт із будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією; відповідності звітної документації щодо будівництва за порядком складання та наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості про списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
 • Для вирішення питань: про відповідність об'єктів нерухомого майна проектно-технічної документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об'єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНіП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та звітну документацію на будівництво об'єкта, акт приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об'єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
 • Для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зносу), аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об'єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об'єкта та його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об'єкту , акт приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти та звіти попередніх обстежень та досліджень тощо.

 • Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості поділу об'єктів нерухомого майна (житлових будинків, квартир, об'єктів комерційного та промислового призначення) та надання варіантів такого розподілу експерту необхідно надати правовстановлюючі документи на об'єкт нерухомості, дані по частках співвласників, акт приймання в експлуатацію об'єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використання нерухомого майна та про можливість здійснювати подальшу господарську діяльність та належну експлуатацію у разі розподілу (виділення частки) нерухомого майна.

 • У разі, якщо орган (особа), який (яка) призначив(а) експертизу (залучив(а) експерта), вважає за необхідне врахувати під час підготовки варіантів поділу пропозиції учасників судового процесу, то такі пропозиції мають бути викладені у документі про призначення експертизи ( залучення експерта).

 

Як провести якісний ремонт без плачевних наслідків.

Визначення вартості матеріальної шкоди внаслідок залиття та встановлення причин

Акт про залиття

Підготовка інженерних систем та житлового фонду до зими